ຮ້ານອາໄຫຼ່

Conveyor sytem-Module belt 4

Conveyor sytem-Module belt 4

Conveyor sytem-Gear of module belt 2

Conveyor sytem-Gear of module belt 2

Conveyor sytem-Gear of module belt

Conveyor sytem-Gear of module belt

Conveyor sytem-Module belt 3

Conveyor sytem-Module belt 3

Conveyor sytem-Module belt 2

Conveyor sytem-Module belt 2

Conveyor sytem-Roller bear

Conveyor sytem-Roller bear

ສ່ວນໄຟຟ້າ 3

ສ່ວນໄຟຟ້າ 3

Conveyor sytem-Roller conveyor

Conveyor sytem-Roller conveyor

Conveyor sytem-Roller tube

Conveyor sytem-Roller tube

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-Air cylinder 2

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-Air cylinder 2

ພາກສ່ວນໄຟຟ້າ

ພາກສ່ວນໄຟຟ້າ

ພາກສ່ວນໄຟຟ້າ 2

ພາກສ່ວນໄຟຟ້າ 2

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-servo Motor-2

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-servo Motor-2

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ - ກະບອກລົມ

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ - ກະບອກລົມ

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-servo Motor-1

ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ-servo Motor-1

NC Slitter scorer- Sleeve of Hexagonal axis 2

NC Slitter scorer- Sleeve of Hexagonal axis 2

ມີດຕັດ NC

ມີດຕັດ NC

NC cutter-ລໍ້ຢາງ

NC cutter-ລໍ້ຢາງ

NC slitter scorer-Knife holder-Epoxy sheet-1

NC slitter scorer-Knife holder-Epoxy sheet-1

NC Slitter scorer- ແຂນຂອງແກນຫົກຫລ່ຽມ

NC Slitter scorer- ແຂນຂອງແກນຫົກຫລ່ຽມ

NC slitter scorer-belt

NC slitter scorer-belt

NC slitter scorer-ມີດສະຫນັບສະຫນູນ

NC slitter scorer-knife supporta

NC slitter scorer-Knife holder-Epoxy sheet-2

NC slitter scorer-Knife holder-Epoxy sheet-2

NC slitter scorer-Knife holder-Steel Comb

NC slitter scorer-Knife holder-Steel Comb

NC Slitter scorer-scoring wheel 5

NC Slitter scorer-scoring wheel 5

NC Slitter scorer-scoring wheel 2

NC Slitter scorer-scoring wheel 2

NC Slitter scorer-scoring wheel 4

NC Slitter scorer-scoring wheel 4

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten 1

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten 1

NC Slitter scorer-scoring wheel 6

NC Slitter scorer-scoring wheel 6

NC Slitter scorer-scoring wheel 7

NC Slitter scorer-scoring wheel 7

NC slitter scorer-scoring wheel

NC slitter scorer-scoring wheel

NC Slitter scorer-scoring wheel3

NC Slitter scorer-scoring wheel3

NC slitter scorer-Sharpping assembly 2

NC slitter scorer-Sharpping assembly 2

NC slitter scorer-Sharpping assembly ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດກາວ

NC slitter scorer-Sharpping assembly ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດກາວ

NC slitter scorer-Sharpping ປະກອບ

NC slitter scorer-Sharpping ປະກອບ

NC slitter scorer-slider

NC slitter scorer-slider

ມີດສະລັອດຕິງ

ມີດສະລັອດຕິງ

ຜູ້ຖືມີດ NC

ຜູ້ຖືມີດ NC

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten 2

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten 2

ອາໄຫຼ່ຂອງ Dry end

ອາໄຫຼ່ຂອງ Dry end

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten

NC slitter scorer-ມີດໂລຫະປະສົມ Tunsten

NC stacker-press comb ເຈ້ຍ

NC stacker-press comb ເຈ້ຍ

ແປງກະດານເຈ້ຍ

ແປງກະດານເຈ້ຍ

ເຄື່ອງພິມ-ເບາະ 2

ເຄື່ອງພິມ-ເບາະ 2

Priner-Cushion

Priner-Cushion